master-cookie-message

Uw winkelwagen

Aantal orderregels:
U heeft nog geen artikelen in de winkelwagen

Privacy

Privacyverklaring

AKAM Netherlands B.V. (“AKAM”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. AKAM zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Definities:
In deze Verklaring hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:
Verklaring: Deze privacyverklaring;
Gebruiker: Iedere gebruiker van de Website;
AKAM: AKAM Netherlands B.V., gevestigd in Zoetermeer (2712PB) aan de Bleiswijkseweg 43, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27281989;
Website: De website www.akam.nl en www.akam.be en alle onderdelen van deze websites.
 1. Algemeen
  1. In deze Verklaring wordt beschreven hoe AKAM de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
  2. AKAM verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:
   1. indien u ons vraagt een account voor u aan te maken op de Website, verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer en bankrekeningnummer, zodat u deze gegevens niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen. Zonder een account kunt u geen bestellingen bij AKAM plaatsen;
   2. indien u vanuit uw account een bestelling plaatst, verwerken wij aanvullend het afleveradres en bestel- en betaalgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de bestelling uit te kunnen voeren;
   3. uw ip-adres en gegevens over uw gebruik van de Website, zodat wij de Website kunnen personaliseren, verbeteren en u producten kunnen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt;
   4. indien u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, gebruiken wij uw naam en e-mailadres om u te kunnen informeren over de ontwikkeling van de Website, product updates en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@akam.nl of door gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheid in de nieuwsbrief zelf;
   5. indien u een vraag stelt via het support formulier of enig ander formulier op de website, verwerken wij uw contactgegevens (indien u deze hebt verstrekt) en de inhoud van uw bericht.
  3. Deze Verklaring is beschikbaar in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Bij strijdigheid tussen beide voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie van deze Verklaring.

 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
  1. AKAM verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website of anderszins aan AKAM heeft doorgegeven.
  2. AKAM gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan AKAM heeft verstrekt in het kader van een of meerdere van de onder 1.2 genoemde handelingen en diensten.
  3. Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat AKAM hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen leveren en verbeteren van onze producten en diensten, de bescherming van onze financiële belangen en om in contact te komen met potentiele klanten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 3. Doorgifte aan derden
  1. AKAM zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
   1. de doorgifte geschiedt aan een door AKAM voor de in deze Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker AKAM een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
   2. de doorgifte geschiedt aan een zuster- of moedervennootschap van AKAM en deze doorgifte noodzakelijk is voor de dienstverlening; of
   3. AKAM op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
  2. Voor zover een derde genoemd onder 3.1 gevestigd zou zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan geeft AKAM de persoonsgegevens van haar Gebruikers alleen door aan die derde als voor het betreffende land een adequaatheidsbesluit geldt, als de derde gecertificeerd is voor het ‘EU-VS Privacy Shield’, als in de overeenkomst met de derde gebruik is gemaakt van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen of als de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de Gebruiker hebben.

 4. Cookies
  1. AKAM maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Met deze cookies kunnen wij de Website verbeteren en afstemmen op de Gebruiker.
  2. AKAM maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de Gebruiker van een door hem/haar aangevraagde dienst gebruik te kunnen laten maken.
  3. AKAM maakt gebruik van Google Analytics. Met behulp van Google Analytics kunnen wij bijhouden hoe Gebruikers de Website gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Ook hebben wij Google zo ingesteld dat het IP-adres gepseudonimiseerd wordt voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij Google geen toestemming gegeven om deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De verwerking van uw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.
  4. Het complete overzicht van de cookies op onze Website, treft u hieronder aan.

 5. Cookie Soort Naam Doel Bewaartermijn
  Google Analytics Analytisch _ga Deze cookies worden ingesteld door Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyse kunnen wij onze website blijven verbeteren. 2 jaar
  _gid 24 uur
  _gat 1 minuut
  Webportal Functioneel ASP.NET session cookie Deze cookie is technisch van aard en noodzakelijk om een gebruiker tussen de verschillende requests (pagina opvragingen) binnen een sessie te herkennen. Sessie
  Webportal Functioneel Gebruikersvoorkeur “Aantal records per pagina” Aantal resultaten per pagina in o.a. zoekresultaat. 1 jaar
  Webportal Functioneel Gebruikersvoorkeur “Taal” Opslag van Language Id in de cookie. Na taalkeuze d.m.v. vlaggetje. Voor debiteuren wordt de taal ook al vastgelegd bij de accountgegevens. 1 jaar
  Webportal Functioneel Gebruikersvoorkeur “Collectielijst” Vasthouden laatst gekozen collectielijst in kernassortiment. 1 jaar
  Webportal Functioneel Gebruikersvoorkeur “Sorteerwijze zoekresultaat” Bewaart voorkeur sortering zoekresultaat. 1 jaar
  Cookie Consent Functioneel cookieconsent_status Bewaart de status van de cookie melding 1 jaar

 6. Wijziging en/of verwijdering van persoonsgegevens
  1. De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie en/of wissing van de verwerkte persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om vergeten te worden, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  2. Als u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AKAM, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
  3. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over deze Verklaring kan de Gebruiker AKAM bereiken per e-mail op AVG@akam.nl of per post op Postbus 325, 2700AH te Zoetermeer.

 7. Bewaartermijn
  1. AKAM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, tenzij AKAM op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
  2. AKAM bewaart factuurinformatie en andere gegevens die van fiscaal belang zijn tenminste zeven jaar.
  3. AKAM bewaart een account zolang het account actief is. Indien langer dan één jaar niet meer op een account is ingelogd beschouwt AKAM het account als inactief en zal AKAM het account verwijderen. Tevens kan u op ieder moment een verzoek doen om een account te laten verwijderen.
  4. AKAM bewaart persoonsgegevens met betrekking tot nieuwsbrieven tot het moment waarop de Gebruiker zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, tenzij AKAM op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 8. Beveiliging
  1. AKAM heeft passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, onder meer door een inbraakalarm en alarmopvolging, fysieke toegangscontrole tot de verschillende locaties, logische toegangscontrole met wachtwoord en/of pincode, firewalls en beveiligde (versleutelde) opslag van gegevensbestanden. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

 9. Wijzigingen in de Verklaring
  1. AKAM behoudt zich het recht voor deze Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. AKAM adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Verklaring is bijgewerkt op 30 augustus 2018.

Subfooter